Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Unia Europejska - Fundusz Spójności
Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8
PLEN
O projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

 

 

Nazwa Projektu: „BUDOWA AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY WROCŁAWIA A8”

 

Nr umowy: POIS.06.01.00-00-045/13-00

 

Wartość całkowita projektu: 3 898 199 591,75 PLN

 

Kwota całkowita dofinansowania (maksymalna): 3 289 551 787,40 PLN

  

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności: 2 796 119 019,29 PLN

  

 

 

Projekt „Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8” na etapie realizacji robót budowlanych obejmował trzy zadania:

  • Zadanie I (Część 1) - odcinek od km 1+603,81 do km 13+500,00 + łącznik Kobierzyce od km 0+000,00 do km 2+489,45

  • Zadanie II (Część 2) - odcinek od km 13+500,00 do km 18+174,00 oraz od km 19+960,00 do km 28+368,75 odcinek drogi ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500,00 w węźle „Pawłowice” oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85

  • Zadanie IIA (Część 2A) - budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do km 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8

 

 

 

CELE PROJEKTU:

 

Projekt służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów POIiŚ, w tym do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska i rozwijaniu spójności terytorialnej.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00 - 874 Warszawa
tel. (+48 22) 375 88 88

email: kancelaria@gddkia.gov.pl

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śl. 186
53-139 Wrocław
tel.
(71) 334 73 00
e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

 

 

 

 

NADZÓR INWESTORSKI:

 

Konsorcjum firm:

 

EGIS ROUTE-SCETAUROUTE S.A. Oddział w Polsce (Lider)

ul. Puławska 182; 02-670 Warszawa
tel. +48 22 20 30 100, faks +48 22 20 30 101
e-mail: biuro@egisroute.pl

 

Egis Poland Sp. z o.o. (dawniej Nexel Polska Sp z o.o.)
ul. Puławska 182; 02-670 Warszawa
tel. +48 22 20 30 100, faks +48 22 20 30 101
e-mail: biuro@egis-poland.com

 

Biprogeo – Projekt Sp. z o.o.
ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wrocław
tel. +48 71 337 46 12, faks. +48 71 364 33 95
e-mail: kontakt@biprogeo.wroc.pl

 

 

 

 

 

WYKONAWCY ROBÓT:

  • Zadanie I (Część 1) 

Budimex S.A.

ul. Stawki 40, 

01-040 Warszawa

 

Data rozpoczęcia robót: 06.10.2008 

  • Zadanie IIA (Część 2a)

Konsorcjum firm: 

Mostostal Warszawa S.A.

ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa, Polska - Lider

 

Acciona Infraestructuras S.A.

Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 

28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania - Partner

 

Data rozpoczęcia robót: 20.05.2008

  • Zadanie II (Część 2)

Konsorcjum firm:

Lider: Strabag Sp. z o.o.

ul. Brechta 7,

03-472 WARSZAWA

 

HEILIT + WOERNER Budowlana Sp. z o.o. Wrocław

DYWIDAG Bau GmbH, Monachium, Niemcy

Mostostal Warszawa S.A.

 

Data rozpoczęcia robót: 22.10.2008

 

 

 

 

PRACE PROJEKTOWE:

 

Konsorcjum firm:

 

ARCADIS Sp. z o.o. – Lider

 

Partnerzy:

  • BBKS – PROJEKT Sp. z o.o. Wrocław

  • Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW s.c.

  • MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja serwisu: 09.04.2014